Pavel Žáček

Pavel Žáček / Pavel Zacek

malíř a grafik
painter and graphic artist Doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D. (1959) vystudoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a po promoci v roce 1984se rozhodl se pro dráhu kardiochirurga. Od roku 1987 působí na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Umělecká tvorba je druhou částí jeho života. Přirozeným východiskem mu byla poetika surrealismu a magického realismu. Přestože nikdy neabsolvoval žádná školení, nalezl postupem času své vyjádření v technicky náročné, klasické mnohovrstevné lazurní olejomalbě. Dnes mají jeho obrazy, složitě vystavěné z podmaleb i poloprůsvitných lazurních vrstev, nezaměnitelný rukopis, pracující s jemně modelovanou světelnou atmosférou, tušenými obrysy i minuciózním detailem. 
Postavy, které se na nich střetávají, si s sebou přinášejí enigmatické fragmenty vlastních příběhů, zároveň však sdílejí naléhavý citový prožitek bez časového ohraničení. Stále se vracející námětová trias láska-čas-smrt nenechává na pochybách, že aktéry i svědky hříček či dramat jsme my sami. I tam, kde východiskem fabule je historická kulisa,
cítíme intelektuální neklid postmoderního diváka na prahu dalšího tisíciletí.
Pavel Žáček vystavoval své obrazy na mnoha osobních i kolektivních výstavách a jeho díla nalezla cestu do soukromých sbírek doma i v zahraničí. Kromě klasické malby věnuje svůj čas - zpravidla ten pozdně noční - i odborné vědecké ilustraci a užité grafice. Stejně tak, jak volně přechází mezi profesemi a tvůrčími žánry, spojuje Žáček staromistrovské techniky s moderními technologiemi - dvouletá práce na interaktivní elektronické učebnici kardiochirurgie jej zavedla daleko do končin webové grafiky a počítačových animací. Je spoluautorem dvou mezinárodně publikovaných
učebnic kardiochirurgie.

Pavel Žáček je členem mezinárodní surrealistické skupiny Libellule a pravidelným vyzvaným účastníkem prestižního pařížského Salonu Comparaisons v Grand Palais. Jeho dílo je představeno ve sborníku Metamorphosis 2 (50 Surreal & Fantastic Artists) a monografii G. Hetherington: Pavel Žáček – Brány snů.
Kolektivní výstavy: Praha, Hradec Králové, Walbrzych (Polsko), Minneapolis, Chicago (USA), Frankfurt a. M., Viechtach (Německo), Paříž, Chaumont s.M., Rosny s.S., Sedan, Vascoeil (Francie), Vídeň, Riegersburg (Rakousko), Victoria (Kanada), Florencie, Piombino (Itálie) a j.
Samostatné výstavy: Hradec Králové, Praha, Brno, Londýn (Velká Británie), Jablonec n.N., Prachatice, České Budějovice, Chrudim, Český Krumlov a j.

Assoc. Prof. Pavel Zacek, MD, PhD (born 1959) decided, after graduating from Charles University, Faculty of Medicine at Hradec Kralove in 1984, to go for cardiac surgery. Since 1987 he has been working at the Department of Cardiac Surgery, Charles University Hospital, Hradec Králové.

Crea
tive artwork is the second part of his life, based profoundly on poetics of surrealism and magic realism. Though never specially trained he has found his self-expression in technically demanding classic multi-layered oil painting. Today his paintings, composed of multiple grounding and translucent layers, are unique in style and a typical scent of soft-lit atmosphere, sensed contours and meticulous detail. 
The characters inside his pictures retell enigmatic fragments of their own stories but also communicate a passionate emotional experience beyond time frontiers. The ever-present triad of motifs love-time-death leaves no room for doubt that both the actors and witnesses of the games and dramas are we ourselves. Even there where a story lies encrypted in the historical coulisses we feel the anxiety of a postmodern spectator at the dawn of a new millennium.

Pavel Zacek has exhibited his paintings in many exhibitions and his artwork can be found in private collections in Czech Republic and abroad. Besides painting the surgeon and artist dedicates his late-night time also to scientific and book illustration, graphics and other creative disciplines. Similarly to his personal symbiosis of profession and artwork he also combines freely the old masters technique with modern technologies - the project of an interactive textbook on cardiac surgery gave him an exquisite experience in computer graphics and animation.

Pavel Žáček is a member of international surrealist group Libellule and a regular invited participant of prestigious Paris Salon Comparaisons at Grand Palais. His artwork is displayed in the book Metamorphosis 2 (50 Surreal & Fantastic Artists) and a monograph G. Hetherington: Pavel Žáček – Gates of Dreams.
Group exhibitions: Prague, Hradec Králové, Walbrzych (Poland), Minneapolis, Chicago (USA), Frankfurt a. M., Viechtach (Germany), Paris, Chaumont s.M., Rosny s.S., Sedan, Vascoeil (France), Vienna, Riegersburg (Austria), Victoria (Canada), Firenze, Piombino (Italy) and other.
Solo exhibitions: Hradec Králové, Praha, Brno, London (Great Britain), Jablonec n.N., Prachatice, České Budějovice, Chrudim, Český Krumlov and other.

 

 

 

 

 


 

Pavel Žáček
Pod strážní věží / Under the Watchtower

olej, 2011
80 x 60 cm
88.000,- Kč / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

 


 

Pavel Žáček
Tam a zpátky / There and back again
olej, 2013
80 x 80 cm
97.000,-Kč / CZK
 

   

 

 

 

 

 


Článek o autorovi v mfDNES

 

Minulé výstavy / Previous exhibitions:
 

Navždy na lodi bláznů
15. listopad - 30. prosinec 2006

 

 

 

 

Minulá výstava v Galerii ART Chrudim
Theatrum Aeternum - Věčné divadlo
4.12. 2001 do 10.1.2002

14 obrazů inspirovaných velkými dramatickými díly 
Shakespeara, Moliéra, Becketta, Čapka a dalších
 

 

 


 

zacek_vystava_panorama.jpg (36306 bytes)

24. února - 29. března 2000