ŠÁRKA RADOVÁ

HRY S PORCELÁNEM

 


 

(plakát k výstavě) 

Šárka Radová představuje výstavu v období, kdy uzavírá významný cyklus rozměrných figurálních plastik. Práci se věnuje dvacet let. Náměty jsou lidské postavy, které jsou zobrazeny v různých stádiích proměny, jsou geometrizovány ve věčném generačním rytmu. Jinde je zdůrazněn výraz tváře, či ruky a tím umocňuje střízlivou jednoduchost figury. Obsah a sdělení sochařské tvorby autorky umožňuje nečekané způsoby vnímání a výkladu lidské komunikace, odcizení, ale i nalezení dnešního člověka .....

 

Od 20. května do 19. června 1999 v Galerii ART Chrudim.

 
 

 


 


 


 


 


 


 

co psaly noviny ...

 

zpět na stránku Šárky Radové