Petr Malina

Obrazy z dovolené

 

malina_portret1.jpg (15279 bytes)

 

Narodil se 25. února 1976 v Praze. Po absolvování gymnásia Nad štolou studuje na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1994 v ateliéru profesora Jiřího Sopka a od roku 1999 v ateliéru docenta Jiřího Davida. Na podzim roku 1998 obdržel stipendium na Statliche Akademie der Bildenden Kunste v Karlsruhe, kde studoval v ateliéru profesora van Dulmena. Od března do května 2000 působil na Middlesex University - School of Art, Design and Performing Art v Londýně.

První samostatnou výstavu uskutečnil v roce 1996 v Galerii Velryba v Praze. Následovala další v roce 1999 v galerii Černý pavouk v Ostravě. První internetová výstava probíhala koncem roku 1999 na www.vystava.auctionsart.cz/2/  Od 4. července do 28. srpna vystavuje cyklus Obrazy z dovolené v chrudimské galerii ART.

Společné výstavy absolvoval v roce 1996 (Punčový řez, Praha), 1997 (výstava studentů J. Sopka, Hamu Praha), 1997 (DUM. Žižkov), 1997 (AVU, Mánes), 1998 (Studenti J. Sopka, Zlín), 1998 (rockový klub Bunkr v Praze), 1998 (výstava stipendistů, Akademie Karlsruhe, SRN), 1999 (Cargo, studenti J. Sopka a J. Skrepla, Drážďany, SRN), 1999 (International Young Art 1999, výstava spojená s aukcí, Tel Avív, Izrael), 1999 ( International Young Art 1999, Chicago, USA), 1999  (Close Encounters, České centrum Naarden, Holandsko), 1999  (J. Sopko a jeho žáci - Banka Creditanstalt, Praha) 1999  (Šest, výstava studentů AVU, Galerie U Kamene, Cheb), 1999  (Vidiny, Školská 28, Praha)

 

  

malina_portret2.jpg (8763 bytes)


 

O své tvorbě Petr Malina říká:

"Jestliže bych měl jednoduše charakterizovat svoji práci, pak musím říci, že se věnuji malbě "klasického" závěsného obrazu. A to jeho tradičním disciplínám - figurálním kompozicím, zátiším a krajinomalbám. Ovšem se snahou o překračování žánrovosti, se snahou o objevování nových témat a přístupů a v poslední době také s důrazem na reflektování současných jevů a situací.

Teď při zpětném pohledu mohu vysledovat zhruba šest hlavních tématických okruhů, kterým jsem se v posledních čtyřech letech věnoval. Jsou řazeny chronologicky za sebou avšak v některých momentech se časově prolínají.

Prvním takovým uzavřeným celkem jsou obrazy z jara a léta roku ´96 vesměs figurální kompozice s důrazem na výraznou barevnost (někdy až nereálnou), se snahou o výraznou kompozici a monumentalitu námětu.

Další sérií jsou výjevy z interiérů s námětem čtoucí si nebo ležící ženy, se zájmem o barevnost a dekorativní vzory.

Třetím okruhem souběžně vznikajícím s prvními dvěma jsou obrazy z prostředí pláží a bazénů, s uvolněnou atmosférou dovolených, pohody, klidu.

Pak jsou to plátna spojená s televizí a to jak zátiší s televizemi, tak například obraz "Můj bratranec Daniel", kde se prolíná obraz reálný s reprodukovaným.

Početně poměrně velkým tématem jsou obrazy idylických krajin, ať už kdesi za Prahou nebo na horách, s auty nebo bez aut.

Dalším z větších celků jsou plátna s náměty malých rodinných oslav.

Od začátku roku 2000 pracuji na větším cyklu nazvaném Obrazy z dovolené, jehož část vystavuji od července do srpna 2000 v chrudimské galerii ART.

Všechny tyto obrazy, ač někdy formálně odlišné mají společného jmenovatele; na všech se objevují osoby, prostory, prostředí, věci bezprostředně spojené s mou osobou a mým nejbližším okolím. Ať už se jedná o moji rodinu, můj domov, naši chatu nebo místa, kde jsme trávili nebo trávíme dovolenou.

 

A zde píše Petr Malina o výstavě Obrazy z dovolené:

Soubor obrazů a akvarelů nazvaný ”Obrazy z dovolené” jsem vytvořil podle fotografií mého bratrance a strýce, pořízených na jejich dovolené na Krétě a v Řecku. Fotografie, které jsem viděl po návratu z jejich dovolené, asi před třemi lety, se mi dost líbily. Ale pořád to byly jen fotky z dovolené, nic výjimečného. Tehdy jsem maloval výhradně podle svých kreseb a akvarelů a malování podle fotografií jsem nepovažoval za dostatečně malířské. Fotografie mě v té době jako médium vůbec neoslovovala, a tak jsem se nesnažil je ani nějak procítit.

Podruhé jsem je viděl na jaře minulého roku a byl to naprosto jiný pocit. Fascinovaly mě, svoji výraznou jižní barevností, tak odlišnou od té naší středoevropské, různými odstíny neustále modré oblohy a moře, bezstarostnou atmosférou a i svojí uceleností. Hned jsem si některé vybral se záměrem realizovat je jako malby.

Protože jsem v té době chtěl ještě dokončit práci na sérii chat s auty a zároveň se ještě necítil být dostatečně připraven na tento úkol, nechal jsem je stranou odpočinout s tím, že se k nim v nejbližší době vrátím.

Nemohl jsem na ně ale zapomenout, a tak jsem neodolával dlouho a na začátku srpna jsem na nich začal pracovat. Protože byly velmi výrazné a mým úkolem bylo vlastně je jenom přemalovat, cítil jsem, že se musím pokusit svým zpracováním ještě zintenzivnit pocit a atmosféru zachycenou na těchto fotografiích.

Na akvarelech jsem pracoval v průběhu srpna a září, a ačkoli jsem léto, stižen boreliózou, trávil v Praze a na chatě za Prahou, tyto akvarely mi přesto umožnily strávit prázdniny na jihu u moře - na plážích, na výletech, navíc s mým bratrancem a jeho ženou Denisou, se strýcem a tetou.

A možná s ještě intenzivnějším idealizovaným pocitem, nezkaženým nepříjemným hmyzem, čtyřicetistupňovými vedry, mořskou nemocí nebo aklimatizačními potížemi.

Petr Malina (březen 2000)

 

 

 

 

malina_vystava_celek.jpg (53407 bytes)

Expozice s akvarely v gotickém sklepení

 


malina_vystava_sklep01.jpg (24128 bytes)

 

 

malina_vystava_patro01.jpg (12806 bytes)

Velká plátna jsou vystavena v přízemí galerie


malina_vystava_patro02.jpg (13999 bytes)

 

 

 

 

Akvarely


malina-akvarel01.jpg (21192 bytes)

Odpoledne na moři (akvarel)

 

 

malina-akvarel02.jpg (12375 bytes)

Se známými (akvarel)

 

 

malina-akvarel03.jpg (14126 bytes)

Lodička (akvarel)

 

 

malina-akvarel04.jpg (12431 bytes)

Daniel na útesu (akvarel)

 

 

malina-akvarel05.jpg (13703 bytes)

Na výletě (akvarel)

 

 

 

 

Oleje

 

malina-pohoda u morex.jpg (15247 bytes)

Pohoda u moře (110 x 165, olej)

a zde je velká verze

 

 

malina-v rucniku s drakem.jpg (11934 bytes)

V ručníku s drakem (110 x 155, olej)

 

 

malina-vyhled_na_more.jpg (12127 bytes)

Výhled na moře (80 x 120, olej)


 

malina-zapad_slunceII.jpg (8155 bytes)

Západ slunce I (110 x 155, olej)

 

 

 


Zde je několik fotografií z vernisáže 4. července 2000 v Galerii ART

 

malina-ver02.jpg (19276 bytes)

První část výstavy

 

 

malina-ver18.jpg (13969 bytes)

Hlavní hrdina cyklu Obrazy z dovolené - bratranec Daniel -
d.j. Mr. Cucumber uvedl vernisáž mixem taneční hudby

 

 

malina-ver16.jpg (16985 bytes)

Druhá část výstavy je v gotickém sklepení

 

 

malina-vernisaz5.jpg (18713 bytes)

Petr Malina s přítelkyní - sochařkou Filemonou Boreckou

 

 

malina-vernisaz2.jpg (20119 bytes)

Petr Malina s přítelkyní a návštěvníky vernisáže