René Krása

"Porcelán"

Výstava v Galerii ART Chrudim
7.- 29. října 2000
 

 


Ke svým pracím bych snad chtěl říci jenom toto:
Nehledám nic jiného, než silný dekorativní účinek.
Potěšilo by mě, kdyby se objevil Sigmund Freud s doutníkem, odklepl popel a řekl:
"Při pohledu na tyto nádoby nemám kupodivu potřebu pátrat po tajemstvích skrytých v hlubinách. 
Je to jasné jako facka: čistý projev principu slasti."
                                                                                                   René Krása

 

 

 

René Krása s narodil v roce 1951 v Praze. V roce 1976 absolvoval Vysokou školu umělecko průmyslovou - obor keramika a porcelán u profesora Eckerta. Ve svobodném povolání keramika je od roku 1981.
Od drobné dekorativní plastiky, kterou vytvářel od poloviny osmdesátých let, se René Krása dostává až k současným porcelánovým objektům a jardinierám. Jeho charakteristickým rukopisem je technika perforování.
Vystavoval v Německu, Holandsku a v několika českých městech. Jeho realizace zdobí několik pražských hotelů a reprezentačních prostor firem.

 

 Celkový pohled na výstavu v gotickém podzemí galerie

 
Výstavě dominovala skupina jardinier

 


Téměř barokní dynamika a perforování jsou typickými rysy Krásova díla

 


Autor je v poslední době fascinován písmem

 


Keramička Darja Čejková si něco myslí,
vzadu redaktor mf DNES Leoš Kučera si to zase zapisuje

 


René Krása s kunsthistoričkou PhDr. Milenou Klasovou a keramičkou Darjou Čejkovou