JITKA VÁLOVÁ

Grafika & Kresby
Graphics & Drawings

Průřez grafickým dílem a nejnovější kresby legendy českého moderního umění.
Selection of the Graphic work and the newest drawings of the Czech Modern Art Legend.
 

OLEJOMALBA
OIL-PAINTING

60.-70. léta
60th-70th years

80. léta
80th years

90. léta
90th years

10. léta
10th years

LITÉ KRESBY
FLOW DRAWINGS

KVĚTA
KVETA

O AUTORCE
ABOUT AUTHORTvorba Jitky Válové (*1922) je neodmyslně spojena s tvorbou její sestry - dvojčete Květy Válové. Jitka a Květa Válovy studovaly v letech 1946-1950 malbu v ateliéru Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V průběhu 50. let jejich obrazy a kresby spadají do sféry předmětné malby a v 60. letech se jejich práce volně přiřazují k vlně nové figurace. Od roku 1954, kdy vznikla skupina Trasa, jsou jejími kmenovými autorkami a vystavují převážně s okruhem jejích autorů. V 70. letech obě malířky patřily k okruhu neoficiálního umění, po dlouhé odmlce představila jejich dílo velká výstava, kterou připravili Jana a Jiří Ševčíkovi v 80. letech pro Galerie výtvarného umění v Chebu, v Karlových Varech, v Ostrově nad Ohří a v Roudnici nad Labem. Za své malířské dílo byly v roce 1994 oceněny rakouskou prestižní cenou J. G. Herdera a jejich obrazy se od začátku 90. let staly součástí mnoha významných českých i zahraničních výstav. Tvorba Jitky a Květy Válových bezpochyby patří do kontextu moderního evropského umění.

The work of Jitka Valova has inherently been connected with that of her twin sister Kveta Valova. Between the years 1946-1950, both Jitka and Kveta studied paiting at the Academy of Arts, Architecture and Design in the studio of Emil Filla. During the 1950s, their paintings and drawings belonged to the sphere of objective work and in the 1960s, their works began to exhibit a wave of new configuration. Since 1954, the founding year of the group Trasa, the sisters have predominantly exhibited with the member artists, and in the 1970s, they were unofficially recognised artists. After a long pause, art historians and their friends Jana and Jiri Sevcikovi put together exhibitions in Cheb, Karlovy Vary, Ostrov nad Ohri, and Roudnice nad Labem. In 1994, Jitka and Kveta Valovy were awarded the prestigious J. G. Herder prize in Austria. Since the early 1990s, their art has been presented in many eminent exhibitions both at home and abroad.  The works of Jitka and Kveta Valovy undeniably belong to the context of modern European art.
 

 

::: PRODEJ ::: 


9. květen - 23. červen 2007
9th May - 23th Juni 2007
 

 objednejte si kataloghome