BOHUSLAV REYNEK
Osamělý pastýř / Solitary Herdsman

Výstava grafických listů z pozůstalosti

Selling exhibition of rare graphic sheets
of a charismatic Czech artist

 

NEJSTARŠÍ TVORBA
EARLY WORKS
1920

PŘED VÁLKOU
BEFORE THE WAR
1935 - 1939

PASTORALE
PASTORAL
1942 - 1948

OSAMĚLÝ PASTÝŘ
SOLITARY HERDSMAN
50. léta / 50th years

DON QUIJOTE
DON QUIJOTE
1955-56

POSLEDNÍ LÉTA
LAST YEARS
60. léta / 60th years

Daniel a Jiří
Reynkovi
VZPOMÍNKY
(only czech)

O AUTOROVI
ABOUT AUTHOR

 


Prodej ::: Sale

Bohuslav Reynek, básník a grafik, prožil většinu života v dobrovolné samotě svého petrkovského statku. Ve třicátých letech inspiroval českou uměleckou modernu a sám se nenechal ovlivnit dobovými směry a trendy. Pronásledován osudem a nepřízní nacistické i komunistické doby, žil prostě se svojí ženou, syny, básněmi a grafikou, kterou škrabal po nocích za světla svíčky do měděných destiček. Od šedesátých let se stává kultovní postavou intelektuální scény. Aniž by se náhlou slávou nechal ovlivnit, zemřel tiše - tak jak psal, kreslil a žil.

Bohuslav Reynek, a poet and graphic artist, spent the most of his life in voluntary solitude of his estate in Petrkov. In the 30`s he inspired Czech modern artists as well as he himself was inspired by the trends ot that time. Persecuted by fate and disfavour of German and Communist era, he led a simple life with his wife, sons, poems and graphics, which he was scraping into copper plates by candlelight. From the 60`s he becomes a cult figure of intellectual scene. Without being influenced by his fame he died quietly – as he wrote, drew and lived.
 

 

Výstava proběhla v Galerii ART od 14. června do 31. července 2004
The exhibition is running in the Art Gallery from the 14th June till the 31st July 2004


Objednejte si kataloghome