Vladimír Tesař

Vladimír Tesař / Vladimir Tesar

malíř, grafik a ilustrátor
painter, graphic artist and illustrator

 
 

 

 

Vladimír Tesař se narodil 20. října 1924 v Praze. Studoval na Státní grafické škole v Praze, absolvoval Akademii výtvarných umění a Akademii múzických umění. V letech 1954-59 byl asistentem grafické speciálky AVU.

Jeho rozsáhlé výtvarné dílo zasahuje do oblasti malby, grafiky, kresby, ilustrace, filmového plakátu, scénografie i realizace animovaných filmů. Jeho tvorba osciluje mezi podněty z vnějšího světa a hlubokými vnitřními prožitky, od osobitě vyjádřených reálných motivů po abstraktní znaky a symboly. Přitom je však vnitřně jednotná.

Vladimír Tesař vytvořil množství knižních ilustrací. Mezi jeho nejvýznamější patří ilustrace Babičky B.Němcové či Goethova Fausta. Měl řadu samostatných i kolektivních výstav, je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a v mnoha dalších veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě.

Vladimir Tesar was born in 1924 in Prague. He attended the State Graphic School in Prague, graduated from the Academy of Fine Arts and the Academy of Performing Arts. During the years 1954-59, Tesar worked as an assistant at the Academy of Fine Arts.

The scope of Tesar's work spans from painting, graphic art, drawing, illustration, film posters, scenic design, and animated film. His work reflects both the external impulses and profound inner experience,  from expressive characteristic motivations to abstract symbols. 

Vladimir Tesar is the author of many book illustrations. The most acclaimend illustrations can be found in B. Nemcova's Babicka (The Grandmother) and Goethe's Faust. Tesar has extensively exhibited both at home and abroad. His works can be found in the collection of the National Gallery in Prague and other public and private collections all over the world.  

 

 

 

 

Vladimír Tesař
Poslední svědek / Last Hearer
suchá jehla / dry-point
autorský tisk / author´s print, 20 x 17,5 cm, 1988
signováno / signed
5.800,- Kč / CZK

     

 

 

 

 

 

Vladimír Tesař
Odsouzení / Denouncement
suchá jehla / dry-point
autorský tisk / author´s print, 20 x 17,5 cm, 1988
signováno / signed
5.800,- Kč / CZK

     

 

 

 


 

 

Vladimír Tesař
Mlčení / Silence
suchá jehla / dry-point
autorský tisk / author´s print, 20 x 17,5 cm, 1988
signováno / signed
5.800,- Kč / CZK

     

 

 

 

 

 

Vladimír Tesař
Soukromý zápisník / Private Diary
suchá jehla / dry-point
autorský tisk / author´s print, 20 x 17,5 cm, 1988
signováno / signed
5.800,- Kč / CZK

 

     

 


 

 


 


 

Vladimír Tesař
Jezdci / Horsemen
suchá jehla / dry-point
autorský tisk / author´s print, 19,5 x 13 cm, 2003
signováno / signed
3.800,- Kč / CZK

     

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Tesař
Relikviář / Shrine
linoryt+akvarel / linocut+watercolour
autorský tisk / author´s print, 17 x 11,5 cm, 1969
signováno / signed
1.700,- Kč / CZK

     

 

 

  

Vladimír Tesař
Hra v kruhu / Cyclic game
linoryt+akvarel / linocut+watercolour
autorský tisk / author´s print, 17 x 12 cm, 1969
signováno / signed
1.700,- Kč / CZK

     

 

 


 

 

Vladimír Tesař
Harlekýn / Harlequin
suchá jehla + akvarel / dry-point + watercolour
48/50, 15 x 11 cm
signováno / signed
rámováno / framed
2.700,- Kč / CZK

     


 


 

 Vladimír Tesař
Genesis
suchá jehla / dry-point
4/10, 20 x 18 cm, 1985
signováno / signed
5.800,- Kč / CZK

     

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Tesař
Jezdec / A Rider
litografie / lithograph, 33/50
1978, 27 x 20
signováno / signed
1.900,- Kč / CZK

     

 
 

Vladimír Tesař
Křik / Shout
litografie / lithograph, 34/50
signováno / signed
1978, 27 x 20
1.900,- Kč / CZK