Sarka Radova - sculptor & ceramist ... Šárka Radová - sochařka a keramička

 Šárka Radová

Šárka Radová
Sarka Radova

sochařka a keramička
sculptor and ceramist

 


 

 

 

"Narodila jsem se v Praze. Po maturitě na gymnaziu jsem vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. 

Po jejím ukončení jsem se věnovala hlavně užitkové keramice a drobné plastice. Vždy jsem považovala za stejně potřebnou a zajímavou "užitou" a "volnou" tvorbu, obě se navzájem ovlivňovaly a prolínaly, přitom rozdíly mezi nimi mizely.

Mám několik zdrojů inspirace. Ráda se nechávám ovlivnit imaginací poezie (Bašó, Hrubín, lidové písně). Nevyčerpatelně mne inspiruje příroda. Vzrušuje mne napětí mezi živou přírodou a civilizací.

Porcelán jsem si zamilovala už na školní praxi v továrně. Umožňuje jemné tvarování detailů, uplatnění jasných i tlumených barev ...

Vystavovala jsem v Mnichově, Norimberku, Stuttgartu, Faenze, Miláně, Madridu, Barceloně, Vídni, Stockholmu, Bernu, Budapešti, Kolíně nad Rýnem. V Čechách v Karlových Varech, Chebu, Mariánských lázních, Železném Brodě, Brně, Chrudimi, Kolíně a několikrát v Praze."

 

''I was born in Prague. After graduating from the secondary school, I studied at the VSUP (Academy of Arts, Architecture and Design) in Prague. After finishing university, I was mainly making utility ceramics and small plastic art. I have always considered both ''utility'' and ''free'' creations as equally useful and interesting. Both influence one another and at the same time the differences between them disappear.

I have several sources of inspiration. I like to be influenced by the imagery of poetry (Baso, Hrubin, and folklore songs). I am endlessly inspired by nature. The tension between living nature and civilisation thrills me.

I fell in love with porcelain during my work experience in a factory. It enables great attention to detail and one can use of both clear and toned down colours...

I have exhibited in Munich, Nuremberg, Stuttgart, Faenze, Milan, Madrid, Barcelona, Vienna, Stockholm, Bern, Budapest, and Cologne upon Rhine. In the Czech Republic I have had exhibitions in Karlovy Vary, Cheb, Marianske lazne, Zelezny Brod, Brno, Chrudim and a few times in Prague."

 

 

 

 

 

Porcelánové sochy
 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Deti na hranolu / Children on Prism
porcelán / porcelain
18 cm, 2014
2.900,- Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Klubko / Ball
porcelán / porcelain
26 cm, 2013
10.000,- Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Lázeňská trubička II / Spa Tubule I
porcelán / porcelain
20 cm, 2013
1.500,- Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Portrét dívky / Girl´s Portrait
pálená šamotová hlína / fire clay
39 cm, 2013
23.000,- Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Chlapec / Boy
porcelán / porcelain
24 cm, 2010
3.700,- Kč / CZK
 

     

 

 

 

 


 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Do tří stran / To the Three Sides
porcelán / porcelain
32 cm, 1999
7.700,- Kč / CZK
 

     

 

 

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Chodec / Walker
porcelán / porcelain
57 cm, 1995
22.000,- Kč / CZK
 

     


 

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Muž a pták / Man and a Bird
porcelán / porcelain
38 cm, 2001
11.200,- Kč / CZK
 

     

 

 

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Taneček / Small Dance
porcelán / porcelain
23 cm, 2003
7.200,- Kč / CZK
 

     

 

 

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Výkvět / Choice
porcelán / porcelain
49 cm, 2001
22.500,- Kč / CZK
 

     

 

 

 


 

 

 

 Šárka Radová / Sarka Radova
Květina I / Flower I
porcelán / porcelain
114 cm, 2000
85.000,- Kč / CZK
 

     

 
 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Květina II / Flower II
porcelán / porcelain
96 cm, 2000
58.000,- Kč / CZK
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Reliéfy

 

 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Pyramida / Pyramide

papírový reliéf a porcelán / paper relief and porcelain
2004, 66 x 54 cm
26.000,- Kč / CZK
 

     

 

 

 


 

 

 

Šárka Radová / Sarka Radova
Řád / Order
kombinovaná technika / combined technique
67 x 55 cm, 2004
21.500,- Kč / CZK

     

 

 


 

 


Výstava v Kolíně
Exhibition in Kolin