Oldřich Kulhánek

Grafika / Graphic

 

Prohibita 1967 - 69 Grafika 1971 - 1989 Grafika 1992 - 2011 Erotické hrátky O autoroviMůj názor, mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase
a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku (či lež) establishmentu, odhalovat,
co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka.
Umělec by měl podat zprávu o duši současníka.

Oldřich Kulhánek


 

home