KAMIL LHOTÁK
Žena a krajina / Woman & Landscape
Grafika a kresby
Graphic and Drawings

1948 - 1989


Prodej


 ... klikněte na obrázek ...

 

Grafika 1948 - 1958

Grafika 1960 - 1969 Grafika 1971 - 1979 Grafika 1980 - 1989
Kresby 1942 - 1982 Kresby 1983 - 1987 Fotogalerie Životopis

 

Výstava Kamil Lhoták - Žena a krajina představuje 40 let tvorby jedinečného českého malíře, grafika a ilustrátora. Portréty dívek a žen, které inspirovaly umělcovo dílo a tiché  nostalgické krajiny, jakoby uvízlé ve vzpomínkách každého z nás, patří k tomu nejlepšímu, co v českém umění vznikalo ve dvacátém století. 50 grafických listů a 28 kreseb z let 1948 - 1989 představuje umělce v jeho nejtypičtějších i nejmilejších polohách. Převážná většina grafik a kreseb pochází z umělcovy pozůstalosti, z nichž některé patří dnes k těžko dostupným raritám.
The exhibition Kamil Lhotak - A Woman and a Landscape shows 40 years of creation of the unique czech painter, graphic artist and illustrator. Women and girls portraits which inspirated the artist´s art, and silent nostalgic landscapes as if they stick in memories of each of us, belong to the best what arised in the czech art in the 20th century.
 50 graphic sheets and 28 drawings from the years 1948 - 1989 show the artist in his most typical as well as in the most own positions. The major of the graphics and drawings come from the artist´s estate and some of them belong to the hard reasonable rarities today.

 


Od 4. května do 18. června 2005
From May 4th to Juni 18th 2005

  Objednejte si katalog

 

  home