František Kupka
Lysistrata

 


Lysistrata I


Lysistrata II


Lysistrata III


Životopis

 

V grafickém cyklu Lysistrata Kupka mistrným a svobodným způsobem ztvárnil Aristofanův příběh žen, které ovládly své muže. Soubor leptů, který byl zařazen do sbírek Národní galerie již roku 1913, je v Čechách poprvé nabízen k prodeji jako kompletní cyklus v Galerii ART.

Frank Kupka  represented in  a masterly and free manner the story written by Aristophanes about women who dominated men, in a cycle of prints Lysistrata. This set of etchings had been in the collection of  the National Gallery since 1913. For the first time in the Czech Republic the Galerie Art is offering the complete set for sale.

Od 3. března do 3. dubna 2008
From 3rd March to 3rd April 2008