Jan Koblasa

DŘEVOŘEZY

1967 - 2016

 

Dřevořezy 1967-1985 Dřevořezy 1987-1990 Dřevořezy 1990-1995 Dřevořezy 2016

 

Již po třetí se Galerie ART Chrudim vrací k tvorbě jednoho z nejvýznamnějších českých umělců, sochaře, malíře a grafika Jana Koblasy. V roce 2008 galerie představila průřez grafickou tvorbou autora s rovnou stovkou leptů a dřevořezů, v roce 2015 hamburský umělec přivezl do Chrudimě 37 bronzových, keramických a dřevěných soch a tentokrát chrudimská galerie uvádí kompletní dřevořezové dílo umělce. Devadesát tři grafických listů představuje umělce od jeho prvotin ve dřevě v roce 1967
a uzavírá sérií třiatřiceti dřevořezů, které Jan Koblasa vytvořil v první polovině roku 2016.

Dřevořez a částečně dřevoryt jsou pro sochaře Jana Koblasu zřejmě nejvýznamnější grafickou technikou. Dřevořezy se často stávají skicářem pro jeho sochařskou tvorbu, nebo naopak zpětně vznikají jako záznam jeho sochařského díla. Sama technika dřevořezu a umělcův rukopis jsou pak velmi blízko jeho sochařskému rukopisu ve dřevě. Zároveň technika dřevořezu, ve které se nedá lavírovat ani upravovat, nutí umělce jasně a bez oprav formulovat témata a náměty, nakonec tak, jak je Jan Koblasa zvyklý ve svém osobním i uměleckém životě.

                                                                                                                      Luboš Jelínek

Wikipedie o Janu Koblasovi ... 

Od 28. června do 15. září 2016
 

 

home