Marc Chagall  - BIBLE

43 original coloured lithographs

xxxBible

43 barevných litografií
poprvé v České republice

 

prodej je zde / sale is here

 

"Když Chagall maluje, nikdo neví, zda spí nebo bdí. 
Určitě má někde v hlavě anděla."
                                                    Pablo Picasso


Básník snů a lásek

Marc Chagall (1887-1985) je bezesporu - s Pablem Picassem - nejvýraznější postavou světového moderního umění. Oba měli vedle své bezmezné geniality společnou i nesmírnou pracovitost a udivující dlouhověkost - mladší Picasso odešel v dvaadevadesáti a Chagall žil a tvořil(!) ještě o pět let déle.
Zcela nezařaditelný Marc Chagall bývá oslavován a ctěn především pro překypující obrazotvornost, uměleckou hravost a snovost, pro jedinečnou kombinaci klasické mytologie, židovského resp. biblického mysticismu, venkovského i městského folklóru. Vytvořil vlastní ráj na zemi: ozdobil svět snovými obrazy a kyticemi květů, zalidnil jej muzikanty, cirkusáky, tanečníky a dvojicemi milenců, vznášejícími se spolu s koňmi, kozami, kohouty, krávami i anděly.

Za svoji grafickou techniku si po leptu Marc Chagall zvolil litografii. Jako jeden z mála umělců kreslil v litografické dílně přímo na kámen. I z tohoto důvodu nejsou kvalitativní rozdíly mezi jeho malbou a tiskem z plochy; z Chagallových barevných litografií je jakoby cítit olejová pastóznost a malířská monumentálnost. 

Od roku 1950 všechny Chagallovy litografie bravurně tiskl nejuznávanější světový litograf Fernand Mourlot. Tento "rolls-royce" mezi tiskaři se zapsal do análů umělecké historie spoluprací snad se všemi předními tvůrci moderního umění XX. století. V pařížské Rue de Chabrol, v litografické dílně Mourlot Freres, po celá desetiletí vytvářeli osobnosti jako Braque, Bonnard, Buffet, Cocteau, Delvaux, Derain, Dufy, Ernst, Giacometti, Léger, Masson, Matisse, Miró, Picasso, Vasarely, Wunderlich a další mnohobarevná litografická kouzla ohromující kulturní svět. Mourlot však nebyl jen skvělý tiskař, ale i věhlasný nakladatel a organizátor. Nedocenitelné jsou jím editované soupisy děl např. Bernarda Buffeta, Joana Miró a Pabla Picassa. Samozřejmě je i autorem kompletního šestidílného soupisu litografií Marka Chagalla.

Biblické poselství se stalo Chagallovým celoživotním tématem. Až v roce 1956 dokončil Chagall práci, kterou začal v roce 1930 na podnět světoznámého sběratele a nakladatele Ambroise Vollarda; výsledkem byla Bible s 105 lepty, vzniklými mezi lety 1930-55. Leptům však scházela Chagallem tolik cítěná barva. Proto v roce 1956 vydal Ilustrace k Bibli s 30 původními litografiemi (16 barevných, 12 černobílých plus litografická obálka a titulní strana); heliograficky zde bylo vytištěno i všech 105 biblických leptů. Po ohromném úspěchu na trhu s uměním vyšlo o čtyři roky později pokračování biblických příběhů: Kresby k Bibli (Dessins pour la Bible). Nové album tentokráte obsahovalo 51 původních litografií (24 barevných, 26 černobílých plus litografická obálka). Kolekci doplnilo 96 heliografií akvarelů k danému tématu. Zvláštností obou grafických alb je, že černobílé linkové litografie jsou vytištěny jako skicy na zadních stranách celostránkových barev, takže na jediném listu jsou dvě litografie (což je oříšek pro adjustaci). Dokonalý soutisk pětadvaceti i více barev není v tomto cyklu výjimkou! Barevné strany byly Markem Chagallem vzácně signovány.

Na celku 81 biblických litografiích (43+38) strávil tento "vitebský Francouz" více než pět let usilovné práce, nepočítaje studijní návštěvy Palestiny, Jeruzaléma a Egypta. Jeho snažení se stalo základem k dalším významným dílům s biblickými motivy, ať již v litografiích, olejích, nástropních malbách či vitrážích. 

Marc Chagall po sobě zanechal ohromnou řadu vrcholných děl nebývalé umělecké hodnoty a nevyčíslitelné ceny. Sběratelsky vyhledávaný cyklus biblických litografií patří bez nadsázky k tomu nejlepšímu, co tento básník snů a lásek během devadesáti sedmi let vytvořil. 


Dr.Vilém Stránský
leden 2002

Cyklus Ilustrace k Bibli je uveden v soupisu umělcova díla pod čísly 117-146 (in: Fernand Mourlot: Lithographe, ed. André Sauret 1960). 
Cyklus Kresby k Bibli je uveden v soupisu umělcova díla pod čísly 230-280 (in: Fernand Mourlot: Lithographe II. 1957-1962, ed. André Sauret 1963). 


  


portréty
portraits


životopis
autobiography


foto z výstavy
fotos from exhibit.Kralická Bible
(1613)
     
  Objednejte si katalog  1. částIlustrace k Bibli

Cyklus Ilustrace k Bibli je uveden 
v soupisu umělcova díla pod čísly 117-146 
(in: Fernand Mourlot: Lithographe, ed. André Sauret 1960).

Marc Chagall
Anděl / Angel

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 118, 1956, signováno / signed

 

 

Marc Chagall
Anděl s mečem / Angel with Sword

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 119, 1956, signováno / signed

 

 

Marc Chagall
Anděl / Angel

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 120, 1956, signováno / signed

 

 

Marc Chagall
Anděl z ráje / Angel of Paradise

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 121, 1956, signováno / signed

 

Marc Chagall
Abraham a Sára / Abraham and Sarah

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 122, 1956, signováno / signed

 


Marc Chagall
Mojžíš přijímá desky desatera /
Moses receiving the Tables of the Law

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 123, 1956, signováno / signed
Marc Chagall
Mojžíš I / Moses I

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 124, 1956, signováno / signed


 

Marc Chagall
Mojžíš II / Moses II

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 125, 1956, signováno / signed

 


Marc Chagall
Mojžíš III / Moses III

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 126, 1956, signováno / signed

 


Marc Chagall
Šalomoun / Solomon

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 131, 1956, signováno / signed

 

 

Marc Chagall
David a Batšeba / David and Bathsheba

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 132, 1956, signováno / signed
Marc Chagall
David a Absolón / David and Absalom

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 133, 1956, signováno / signed

 

 

Marc Chagall
David a jeho harfa / David and his Harp

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 134, 1956, signováno / signed

 


Marc Chagall
Jeremiáš / Jeremiah

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 139, 1956, signováno / signed

 

 

Marc Chagall
Pláč Jeremiášův / 
Jeremiah´s  lamentations

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 140, 1956, signováno / signed
Marc Chagall
Izaiáš / Isaiah

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 141, 1956, signováno / signed

 

 

Marc Chagall
Daniel v jámě lvové 
The Propeth Daniel in the Lion´s Den

litografie / lithograph ... 35,2 x 26 cm
opus 142, 1956, signováno / signed

 
Pokračování
(grafické listy 17 - 41
)

Continuing
(graphic sheets 17 - 41)