Jiří Anderle

Osmdesát / Eighty

grafika / graphic
 

 

1965 - 1978

1978 - 1980

1981 - 1983

1984 - 1998

1999 - 2009

O autorovi / About author

 

Jiří Anderle, nejvýznamnější žijící český grafik se tento rok dožil osmdesáti let. První grafické listy vytváří počátkem šedesátých let, zatím poslední list z roku 2009 má opus č. 620. Význam a světovou proslulost nejlépe ilustruje fakt, že jeho grafika visí v newyorském Metropolitním muzeu v jednom sále společně s Rembrandtem, Dürerem, Matissem a Picassem.

Jiri Anderle, most important Czech graphic artist, is living to be eighty years old this year. The first prints creates the early sixties, the latest etching from 2009 has opus no. 620. The significance and world renown is best illustrated by the fact, his graphic hangs in New York Metropolitan Museum of Art in the same room together with Rembrandt, Dürer, Matisse and Picasso.

  

Od 5. prosince 2016 do 30. ledna 2017
 

 

home